Konsultacja dokumentów RPOWP 2014-2020

Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjności zaczyna prace nad dokumentami, które z punktu widzenia NGO będą istotne w nowej perspektywie budżetowej.

Korzystając z tego, że suwalskie organizacje mają również swoich przedstawicieli w tym Komitecie, możemy przedstawić dla wszystkich konsultowane dokumenty.

Poniżej konsultowane dokumenty:

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP 2014-2020

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 (dotyczą Osi Priorytetowej X POMOC TECHNICZNA)

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 (dotyczą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Formularz-uwagi

Uwagi można nadsyłać do dnia 20.04.2015r na adres ewaset [at] wp.pl

Dodaj komentarz