Konsultacje programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Prezydent Miasta Suwałki ogłasza konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

Konsultacje będą trwały od 17 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r.Zapraszamy wszystkie organizacje do przyjrzenia się propozycjom i zgłaszania swoich.

Propozycje programu i formularz zgłaszania zmian do niego dostępny pod linkiem: http://um.suwalki.pl/page.php?id=5450

 

Dodaj komentarz