Konsultacje w sprawie Programu Współpracy na rok 2014 – wypowiedz się do 7.10.2013r. !!!

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Właśnie teraz i tylko do 7.10.2013r. organizacje pozarządowe mają szansę na wpisanie każdego problemu społecznego, którego rozwiązanie lub złagodzenie leży także w interesie suwalskich władz.

Wypowiedz się już dziś, a jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to zgłoś się do nas, pomożemy Ci przebrnąć przez formalności.

Więcej informacji pod linkiem: http://um.suwalki.pl/prezydent-miasta-suwalk-oglasza-konsultacje/

Dodaj komentarz