KonsultacjeWieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020

Konsultacje społeczne Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020

 

Do 8 grudnia organizacje pozarządowe i Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać uwagi do projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020. 1 grudnia o godzinie 16 w Centrum Trójki odbędzie się także otwarte spotkanie konsultacyjne w tej sprawie.

Tutaj znajdują się:
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z SRDPP
– formularz zgłaszania uwag
projekt Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020