Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

W dniu 4 stycznia 2018 r. planowane jest ogłoszenie konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019, z terminem składania wniosków o wybór operacji od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na portalu KSOW (www.ksow.pl).

W dniach 12 i 17 stycznia 2018 r. w gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30) planowane są szkolenia dla Partnerów prowadzone przez Jednostkę Centralną KSOW i MRiRW.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić  na następujące adresy mailowe: Igor.Kaminski@minrol.gov.plRyszard.Kogut@minrol.gov.ploraz sekretariatbpt@minrol.gov.pl w terminie do 7 stycznia.