Majowy kalendarz szkoleń i spotkań w Centrum

Maj w Centrum upłynie pod znakiem szkoleń, dlatego też z wyprzedzeniem przedstawiamy ich harmonogram, aby członkowie/wolontariusze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mogli zaplanować swój udział.
Tytuł spotkania/szkolenia:

  • Szkolenie dla pracowników/wolontariuszy świetlic

07.05.2013r.,  g.10.00-14.00 – przełożone na 5.06.2013r. godz.10.00-14.00

  • IV spotkanie informacyjne – zagadnienia księgowo-kadrowe w organizacjach pozarządowych

07.05.2013r. g.16.30-18.00

  • Szkolenie pn. „Aspekty formalno – prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych”

20.05.2013r. g.9.00-14.00

  • Szkolenie pn. „Jak pozyskiwać środki na działalność, czyli fundraising dla organizacji pozarządowych”

27.05.2013r. g.11.00-15.30

Szkolenia zakończone będą wydaniem zaświadczenia o ich ukończeniu.

W celu ewentualnego przygotowania odpowiedniej ilości materiałów na spotkanie zwracamy się z prośbą, aby osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu potwierdzały swoje przybycie telefonicznie lub mailowo najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem lub spotkaniem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodaj komentarz