Małe granty – zmiana formularzy

znak paragrafu

W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 

Rozporządzenie zmieniło wzory formularzy oferty oraz sprawozdania dla ofert składanych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

My już posiadamy wersję edytowalną tych dokumentów. Zapraszamy do korzystania.

Więcej o zmianach: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911740.html

Życzymy wielu udanych ofert 🙂

 

dokumenty do pobrania: 19a_new