Misja CENTRUM TRÓJKI

Misją CENTRUM TRÓJKI jest wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ich działaniach angażujących mieszkańców Suwałk i zaspokajających ich potrzeby.

Chcemy wspierać w duchu usamodzielniania i samoorganizacji trzeciego sektora.

Pomagamy w szukaniu partnerów i interesariuszy wśród mieszkańców oraz w innych sektorach – administracji i biznesie.

Dodaj komentarz