Mniej niż 100 dni na dostosowanie stron www do przepisów prawa

Logotyp otworzstrone.pl
Ostateczny termin dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych zbliża się nieubłaganie.

Od 1 czerwca zasoby publicznych stron internetowych mają stać się w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Czy jednak podmioty realizujące zdania publiczne zdają sobie sprawę z istoty rzeczy jaką jest wdrożenie standardu WCAG na prowadzonych przez siebie stronach internetowych?
Podmioty na których spoczywa ten obowiązek, często czują się obarczone koniecznością spełnienia wymagań wynikających z kolejnego przepisu prawa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012, pozycja 526) obliguje je do wdrożenia na swoich stronach internetowych standardu WCAG 2.0, uznanego przez większość krajów Europy jako zbiór wytycznych dotyczących konstruowania witryn internetowych oraz zarządzania ich treścią.
Wdrożenie standardu WCAG 2.0 AA nie jest jedynie spełnieniem kolejnych wymagań stawianych przez rządzących podmiotom realizującymi zadania publiczne. To krok do przodu, w kierunku wszystkich obywateli, będących w konkretnych sytuacjach petentami czy klientami. I tak należy na to spojrzeć.
Jakie konkretne korzyści z tego wynikają?
Wszystkie treści na stronie są dostępne, a zatem możliwe do znalezienia i odczytania przez wszystkich użytkowników – tak w najprostszych słowach można określić zaletę stron dostosowanych do standardu WCAG 2.0. Pełnosprawni użytkownicy czy twórcy stron często nie zdają sobie sprawy jak osobie niepełnosprawnej lub nie poruszającej się biegle po zasobach internetu trudno jest zaznajomić się z informacjami zamieszczanymi na stronie. Sama publikacja informacji nie jest gwarancją, że wszyscy użytkownicy będą mogli się z nią zapoznać czy w ogóle ją odnaleźć. Przede wszystkim ważne jest w jaki sposób jest to robione. Kłopoty w dostępności powoduje na stronach www choćby brak wyszukiwarki, która pozwoliłaby łatwo lokalizować interesujące użytkownika
treści, bez konieczności zagłębiania się w pozostałe zasoby strony. Ponadto problemem jest kontrast, czyli stosunek koloru tła do tekstu, który często uniemożliwia jego odczytanie. Inny element to dokumenty zamieszczane w formie plików pdf czy grafiki, które nie są możliwe do odczytania przez czytniki, jakimi posługują się osoby niewidome. To jedne z wielu problemów na których rozwiązanie znajduje się w wytycznych zawartych w standardzie WCAG 2.0.
“Z uwagi, iż dostosowanie istniejących stron internetowych do standardu WCAG 2.0 jest zagadnieniem istotnym i wymaga, poza doświadczeniem w tworzeniu stron www, znajomości i zrozumienia standardu WCAG 2.0 jest rzeczą naturalną, iż postanowiliśmy się tym zająć w ramach działania naszej fundacji”-mówi Jakub Król, opiekun programowy projektu otworzstrone.pl w Fundacji Media 3.0. Dodatkowo w ramach prowadzonego projektu oprócz kompleksowego dostosowania strony do WCAG 2.0 AA, co potwierdzone zostaje certyfikatem fundacji, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym udział w projekcie zapewnia od 10 do 60 % dofinansowania kosztów związanych z dostosowaniem. “Specjaliści z naszej fundacji zajmują się narzędziami IT dla osób niepełnosprawnych, dlatego też dostosowanie stron do standardu WCAG 2.0 jest obecnie jednym z naszych projektów. Zapotrzebowanie ze strony podmiotów realizujących zadania publiczne jest w tym zakresie bardzo duże, dlatego też staramy się wykorzystać wiedzę i doświadczenie naszego zespołu w tym zakresie.”- dodaje.
Projekt otworztstrone.pl wraz z dofinansowaniem prowadzony jest przez Fundację Media 3.0 jeszcze do końca kwietnia 2015 r.
Logotyp otworzstrone.pl
autor: Fundacji Media 3.0. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodaj komentarz