NASZ BOHATER

Tradycją już jest, że od przeszło półtora roku wybieramy NASZYCH BOHATERÓW.

Jest to dla nas-dla serca III sektora, jakim jest Centrum Trójki, szczególnie ważne, by dostrzegać dobro wokół, dobro w ludziach i by móc mówić głośno o tym. W tym miesiącu bohaterem wybranym przez komisję konkursową w składzie: Centrum Trójki, Fundacja Zwierzęta Niczyje,Fundacja Promyk i Fundacja LILIA, jest pani Alicja Roszkowska, prezes Fundacji ART-SOS.Pani Alicja od lat udziela wsparcia wielu niezamożnym, a utalentowanym artystycznie młodym ludziom, mi.in. realizując projekt Szybuj Z Orłami,wspiera również kulturę wysoką w mieście i województwie, a także organizuje koncerty charytatywne. Fundacja Pani Alicji zorganizowała, przy współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, dwudniowy Klasik Mjuzik Festiwal. Podejmowała się również działań niestandardowych: organizacji 2 zbiórek publicznych. Dzięki czemu kupiła skrzypce dla zdolnej, a niezamożnej młodej skrzypaczki.

Dodaj komentarz