NASZ BOHATER

NaszBohaterMiesiąca

Kolejnym bohaterem miesiąca wybranym przez komisję konkursową w składzie: Fundacja Lilia, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Centrum Trójki został Tadeusz Chołko.

Warto doceniać ludzi, którzy mimo stanowisk, które piastują mają tak otwarte serce na innych, są zawsze gotowi wysłuchać i pomóc. Wójt od zawsze wspierał III sektor, ufał inicjatywom organizacji pozarządowych, chętnie angażował gminę w projekty partnerskie skierowane do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Obecnie, dzięki jego wsparciu, w postaci udostępnienia pomieszczeń, funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, które ma za zadanie pomóc ludziom długotrwale bezrobotnym, w trudnej sytuacji życiowej, powrócić na rynek pracy. Jest też bohaterem Szlachetnej Paczki, z jego inicjatywy pracownicy urzędu już dwukrotnie byli darczyńcami dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Suwałki.
Przypominamy, że NASZEGO BOHATERA wybieramy, co miesiąc i zawsze czekamy na Wasze zgłoszenia pod adresem: biuro@centrum3.suwalki.pl.

NaszBohaterMiesiąca

Dodaj komentarz