NASZ BOHATER

Krzysztof Kuranowski

Kolejny bohater wybrany! Komisja konkursowa w składzie: Fundacja Lilia, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Centrum Trójki bohaterem miesiąca wybrała pana Krzysztofa Kuranowskiego, który sam pokonał wiele barier i trudności, by teraz pomagać ludziom na zakrętach życia. Nasz bohater organizował zbiórki i akcje pomocowe dla osób wykluczonych społecznie, podopiecznych suwalskiej noclegowni, opuszczających zakłady karne. Działa jako streetworker, blisko ludzi, od których przechodnie zwykle odwracają wzrok i mówią „To jest pijak, nie zasłużył na pomoc”, a on patrzy szerzej: „Ten człowiek miał marzenia, rodzinę, pasje, a może teraz pogubił się, a może przyjazna dłoń będzie motywacją do zmiany?”. Pan Krzysztof jest teraz wolontariuszem w Centrum Integracji Społecznej, dobra dusza wszystkich potrzebujących – zawsze służy czasem i radą. Mężczyzna kocha także tych czworonożnych przyjaciół, wielokrotnie wspierał Fundację Zwierzęta Niczyje w akcjach prozwierzęcych.
KrzysztofKuranowski

Dodaj komentarz