NASZ BOHATER

Nasz Bochater

W tym miesiącu komisja konkursowa w składzie: Fundacja Lilia, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Centrum Trójki, wyróżniła pana Adama Wójtowicza, który zdecydował się zostać dawcą komórek macierzystych, by ratować życie zupełnie obcej osoby. Mężczyzna propaguje ideę ratowania życia – prowadząc zajęcia w suwalskich i podsuwalskich szkołach. Zachęca młodzież do bycia bardziej – bardziej zaangażowaną, obecną, wrażliwą na los bliźniego. A wszystko to, bez rozgłosu i z potrzeby serca. Pan Adam na co dzień pracuje w banku, to człowiek anioł, przyjacielski i cierpliwy – tak określają go współpracownicy.

Przypominamy, że NASZEGO BOHATERA wybieramy, co miesiąc i zawsze czekamy na Wasze zgłoszenia pod adresem: biuro@centrum3.suwalki.pl.

Dodaj komentarz