NASZ BOHATER

Nasz Bohater wybrany! – tym razem wyróżnienie było okraszone wspaniałą uroczystością zorganizowaną przez panią Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie – Zdzisławę Milewską, Radę Pedagogiczną, a także Rodziców.
Wyróżnienie otrzymał pan Jarosław Ostrowski, który ma szczególne zasługi w rozwijaniu współpracy z polską Szkołą Średnią w Miednikach, położoną w Republice Litewskiej.
Pan Ostrowski kilkakrotnie gościł u siebie uczniów i nauczycieli tej szkoły podczas odwiedzin uczniów Miednik na zaproszenie szkoły w Przebrodzie. Ponadto dostarczał własnych wyrobów wędliniarskich jako prezentu dla najuboższych rodzin w Miednikach. Dzięki panu Jarosławowi i innym osobom, które wpłacają pieniądze na ten cel, uczniowie Zespołu Szkół w Przebrodzie wyjeżdżają bezpłatnie do Miednik na kilkudniowe wycieczki.
Inną formą zaangażowania w działalność wychowawczą szkoły jest wspieranie akcji „Przywrócić pamięć”, która polega na kultywowaniu pamięci patrona szkoły 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Pan Ostrowski wspierał tę akcję finansowo oraz użyczał samochodu dostawczego.
Wspierał również akcje charytatywne „Proteza dla Miłosza” i na działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Suwałkach Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Brodzie Nowym.
Pan Ostrowski swoja postawą daje przykład bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.