NASZ BOHATER

Bohaterem miesiąca lutego został Pan Dariusz Ułanowicz, prezes Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS, którego organizacje pozarządowe, ale także dzieci i suwalska młodzież znają od strony społecznikowskiej.Pan Dariusz propaguje sport wśród dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, nie szuka przy tym poklasku. Jest bardzo skromnym i
pracowitym człowiekiem.

Wyróżnienie przez Centrum Trójki, Fundację Zwierzęta Niczyje, Stowarzyszenie Klub Abstynenta Filar, a także Fundację Lilia,
przyjął z ogromnym zdziwieniem i wzruszeniem.Cieszymy się, że możemy poznawać takich ludzi, współpracować z nimi i nagradzać, chociażby w taki symboliczny sposób.
10152791_635805886492939_1302106921_n

Dodaj komentarz