NASZ BOHATER

Komisja konkursowa w składzie: Fundacja Lilia, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Centrum Trójki bohaterem maja jednogłośnie wybrała Pana Antoniego Andruszkiewicza, który jest człowiekiem pełnym pasji, energii i angażującym się w sprawy innych.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu. Pan Antoni nie stroni od rozmów z przechodniami, którzy mają problem alkoholowy i od których najczęściej odwracamy głowę, przechodząc ulicą. On znajduje dla nich czas, ma słowa wsparcia, czasami potrafi skonfrontować ich z rzeczywistością, ale też poradzić, wskazać adres, pod którym mogą znaleźć pomoc. To taki anioł stróż ludzi z połamanymi życiorysami. Pan Antoni od wielu lat należy do Stowarzyszenia Klub Abstynentów FILAR, działając aktywnie jako społecznik, ale również organizuje pielgrzymki trzeźwościowe.

Dodaj komentarz