NASZ BOHATER

Bohaterem kolejnego miesiąca wybranym przez komisję konkursową w składzie: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Fundacja Lilia została Pani Urszula Rutkowska. 

Pani Urszula – dyrektor Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, jest osobą wrażliwą na krzywdę słabszych, zarówno ludzi, jak i zwierząt.W pracy potrafi stworzyć atmosferę zaufania i przyjaźni, angażuje kadrę, rodziców i najmłodszych do udziału w wielu akcjach: Szlachetna Paczka, Dni Dawcy Szpiku. Pani Urszula zaraża innych pasją pomagania, dzięki niej dzieciaki angażują się w teatrzyki, czy zbiórki, z których pieniądze są przeznaczane na cele charytatywne. Zimą dbają, żeby karmniki dla ptaszków były pełne – troszczy się o to cały personel łącznie z paniami kucharkami przyrządzającymi specjalną karmę z tłuszczem i ziarnami.
bohater

bohater1

bohater2

Dodaj komentarz