Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań – od 3 września 2016

znak paragrafu

Organizacje pozarządowe długo czekały na nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zostało one uchwalone w dniu 17 sierpnia 2016 r. a opublikowane dnia 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1300.

Rozporządzenie zawiera, aż 6 wzorów dokumentów:

  • wzór oferty realizacja zadania publicznego,
  • wzór oferty w ramach regrantingu,
  • wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
  • wzór sprawozdania w ramach regrantingu,
  • wzór umowy o realizację zadania publicznego,
  • wzór umowy regrantingu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 3 września 2016 r. Rozporządzenie to zastępuje dotychczasowe wzory dokumentów, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Organizacje i podmioty o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie które obecne realizują zadania publiczne muszą zwrócić uwagę na to, iż stare wzory są ważne do wszystkich konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia przepisów w życie tj. przed 3 września 2016, a więc jeśli realizujecie już zadanie lub zamierzacie startować w konkursie który został już ogłoszony to będą obowiązywały was stare wzory.

 

rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_ofert_i_ramowych_wzorow_umow

Wersja edytowalna oferty: OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO