„Obywatele dla demokracji” – świetny program dla naszych organizacji !!!

Program dla organizacji pozarządowych – Obywatele dla Demokracji, prowadzony przez Fundację Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Jego budżet wynosi 150 mln zł, co czyni go piątym w kolejności programem w Polsce pod względem wysokości środków, jakimi dysponuje, dzięki wsparciu z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.

Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Projekty tematyczne – wnioski wstępne:

  • I edycja: 1 września-15 października 2013
  • II edycja: 1 marca-15 kwietnia 2014
  • III edycja: 1 września-15 października 2014

 Projekty tematyczne – wnioski pełne:

  • I edycja: 2-30 grudnia 2013
  • II edycja: 2-30 czerwca 2014
  • III edycja: 2-30 grudnia 2014

Projekty systemowe – wnioski wstępne:

  • 16 października-15 listopada 2013

Projekty systemowe – wnioski pełne:

  • 1-31 stycznia 2014

Współpraca dwustronna – przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich:

  • do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 1 września 2013-1 września 2014

Współpraca dwustronna – nawiązanie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej:

  • do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 3 lutego 2014-1 grudnia 2015

Więcej informacji na stronie operatora: http://www.ngofund.org.pl/

 

Dodaj komentarz