„Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”

logo CAS PRYZMAT

Konferencja „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”

Suwałki, 22 kwietnia 2016 r., godz. 11.00

Hotel Akvilon w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia (piątek) br. w Hotelu Akvilon w Suwałkach.

Realizacja projektu miała na celu edukację społeczeństwa w zakresie roli zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej, a działania prowadzone były na terenach gmin, w których granicach wyznaczono obszar sieci Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz miasta Suwałki. Projekt miał za zadanie kształtować świadomość społeczeństwa od najmłodszych lat w kierunku poznania znaczenia i roli zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności, zapoznać z gatunkami drzew naturalnie występującymi na terenie północno-wschodniej Polski, zaznajomić społeczeństwo z przepisami dotyczącymi ochrony zadrzewień. Atrakcyjność prowadzonych działań zapewniało zastosowanie elementów technologii 3D w trakcie szkoleń, zajęć edukacyjnych i imprez promocyjnych.

Nasadzenia 400 drzew w regionie, triathlon wigierski, konkursy, szkolenia, prezentacje – to tylko niektóre z działań przeprowadzanych w ramach tego projektu. W trakcie konferencji zostaną podsumowane efekty projektu oraz przedstawione informacje na temat kwestii dotyczących usuwania drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Uzupełnieniem będzie prezentacja obrazów trójwymiarowych oraz wizyta studyjna w miejscu prowadzonych nasadzeń.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o zgłoszenia osobiście, telefonicznie, bądź mailem. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Program konferencji:

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji

11.00 – 11.10 Otwarcie konferencji dr Jarosław Ruszewski Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

11.10 – 11.40 Prezentacja projektu i jego rezultatów Wojciech Kamiński – koordynator projektu

11.40 – 12.00 Drzewa w 3D – prezentacja obrazów trójwymiarowych

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12.45 Ochrona zadrzewień – aspekty prawne dotyczące usuwania drzew i krzewów w Polsce

12.45 – 13.00 Podsumowanie konferencji: dyskusja, wręczenie podziękowań placówkom edukacyjnym i organizacjom biorącym czynny udział w projekcie, plany na przyszłość

13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – 14.30 Wizyta studyjna w miejscu wprowadzanych w ramach projektu zadrzewień (CH Suwałki Plaza) – wyjazd spod hotelu Akvilon i powrót autokarem

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

tel./fax 87 565 02 58,

e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

ZAPRASZAMY!