P I K N I K Z OKAZJI OŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWCY

Logo PCK

Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Suwałkach zaprasza na wydarzenie, którym jest obchodzony corocznie w dniu 14 czerwca Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi.
Celem Dnia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, podnoszenie świadomości społecznej na temat krwiodawstwa, a także okazja by podziękować dawcom za ich dobrowolne i bezinteresowne przekazywanie krwi.
W związku z tym Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Suwałkach organizuje w dniu 14.06.2015r. Piknik – imprezę plenerową/ z oprawą muzyczną i grillem/, na ulicy Ogrodowej ” U SYRYCY” od godz 12-j.której celem jest, poza wymienionymi wcześniej, zintegrowanie środowiska honorowych krwiodawców z naszego regionu.

Dodaj komentarz