Posadź swoje drzewo w Suwałkach!

Drzewa

W dniu 6 kwietnia (środa) o godz. 13.00 na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT inauguruje oficjalnie wiosenne nasadzenia specjalnie przygotowanych drzew, na które serdecznie zapraszamy lokalne władze samorządowe (Prezydenta, jego zastępców oraz radnych Rady Miejskiej) oraz mieszkańców. w Suwałkach.

Korzyści z nasadzeń to nie tylko piękniejsza i bardziej zielona okolica – drzewa pochłaniają także dwutlenek węgla, produkują tlen, absorbują zanieczyszczenia powietrza, maskują nieprzyjemne zapachy i chronią jakość zasobów wodnych. Przede wszystkim jednak, stanowią podstawowe źródło różnorodności biologicznej w zurbanizowanym krajobrazie miejskim.

W okresie 4-8 kwietnia br. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT dokona nasadzeń w Suwałkach w okolicach ul. Reja, Kościuszki, Urzędu Gminy oraz Hospicjum. W sumie zostanie posadzonych 118 szt. dużych drzew liściastych (lip, klonów, grabów, brzóz i jarzębów), reprezentujących rodzime gatunki północno-wschodniej Polski. W roku ubiegłym stowarzyszenie posadziło także duże ilości drzew w Suwałkach w okolicach ul. Warszawskiej i Dwernickiego oraz w gminach Suwałki i Krasnopol.

Działania związane z nasadzeniami, obok prowadzonej edukacji w tym zakresie są elementem projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” dofinansowywanego przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Więcej o projekcie na stronie; www.drzewa.pryzmat.org.pl

POSADŹ SWOJE DRZEWO W SUWAŁKACH!

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców (indywidualnie, rodzinami, organizacjami pozarządowymi) do udziału w nasadzeniach drzew w Suwałkach w dniach 4-8 kwietnia 2016 r. w okolicach ul. Reja, Kościuszki, Urzędu Gminy oraz Hospicjum. My zapewnimy drzewka i pomoc.

Informacje dodatkowe, w tym także zbieranie zgłoszeń:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

tel.  87 565 02 58

e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl