POZARZĄDOWY WOLONTARIAT

Pozarządowy wolontariat – to pilotażowe, innowacyjne działanie polegające na wsparciu organizacji często bazujących na kompetencjach jednej osoby, w których początkowe zaangażowanie członków, często maleje.

Chcemy aktywnie pozyskiwać wolontariuszy i nowych członków dla organizacji wśród ludzi młodych, którzy często nie wiedzą, że taką ścieżką można pójść, że jest dla nich miejsce w środowisku pozarządowym.

Dzięki temu działaniu zyskają głównie stare, wypalone organizacje, a także te młode i rozwijające się, gdyż będą miały wsparcie ludzi młodych i kreatywnych. Z drugiej strony wolontariusze, będą mieli okazję, aby wybrać organizację, której profil odpowiada im najbardziej, tam będą mogli nabrać kompetencji, zdobyć doświadczenie, co pomoże im się odnaleźć na rynku pracy, a może nawet rozpocząć swoją karierę zawodową.

Dodaj komentarz