Poszukiwani członkowie do Zespołu SBO

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w 20-osobowym Zespole Konsultacyjnym ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Pięć osób w Zespole, tradycyjnie i zgodnie uchwałą, stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zgłoszenia można wysyłać na maila: srdpp@um.suwalki.pl do 25 czerwca.

Do zadań członków Zespołu należy przede wszystkim weryfikacja projektów zgłoszonych do SBO.

Poniżej skrócony harmonogram SBO 2019:
15.06 – 17.08 – składanie przez mieszkańców propozycji projektów do SBO 2019

20.08 – 21.09 – weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów

22.10 – 9.11 – głosowanie