PozarządUFKa

Zapraszamy po kolejny numer (styczniowy) Suwalskiej Gazety Organizacji Pozarządowych PozarządUFKi, która jest dostępna w wersji papierowej zarówno w Centrum Trójki, jak i w Urzędzie Miasta, SOK-u, Aquaparku, Bibliotece Publicznej im.Marii Konopnickiej, w Urzędzie Gminy i w Starostwie oraz w szkołach średnich. Gdzie komu bliżej, tam nas znajdzie:)

Dodaj komentarz