Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie obowiązku korzystania m.in. przez organizacje zajmujące się edukacją, wychowaniem, wypoczynkiem nieletnich z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rps.ms.gov.pl

 

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości