Rekrutacja do projektu Centrum Kompetencji NGO

          W sierpniu rusza rekrutacja do ostatnich dwóch grup szkoleniowych w ramach projektu Centrum Kompetencji NGO prowadzonego przez Towarzystwo Amicus z Białegostoku i The NGO Management Association z Genewy.

           Centrum Kompetencji NGO to projekt szkoleniowy skierowany do kadry zarządzającej, liderów, pracowników etatowych, jak i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. Celem działań jest przekazanie specjalistycznych i profesjonalnych umiejętności zarządzania, kierowania i przywództwa w podlaskich podmiotach III sektora. Umiejętności te wraz z kompetencjami interpersonalnymi zostaną przekazane w sumie 48 organizacjom na zasadach 1 organizacja – 1 uczestnik.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu www.ckngo.pl

Dodaj komentarz