RODO na TechKlubie

RODO I GIODO CZYLI WSZYSTKO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Tematyka zajęć:

  • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych
  • Wyjaśnienie głównych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
  • Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych
  • Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
  • Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
  • Zabezpieczanie danych osobowych
  • Nadzór nad właściwym przetwarzaniem danych osobowych

więcej oraz wszelkie szczegóły na: http://sektor3-0.pl/techklub/suwalki/

wymagane zapisy !!! Liczba miejsc ograniczona !!! https://crm.sektor3-0.pl/techklub/suwalki