„Rodzina w kolorach lata” – piknik rodzinny

 

Fundacja EGO zaprasza na Piknik Rodzinny „Rodzina w kolorach lata” organizowany w dniu 29 czerwca 2013r. na terenie Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku.

Program imprezy zawiera aktywną formę integracji prowadzone przez animatorów zabawy i teatru (etiudy teatralne nt. mądrości przekazów rodzinnych, wspólny, grupowy taniec, relaksujące konkurencje rodzinne).

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zorganizowany zostanie konkurs plastyczny pn. „Rodzina silna mądrością wielopokoleniową”, do którego zapraszamy rodziny malujące swój portret lub drzewo genealogiczne, okraszające swą narracją rodzinną o silnych stronach rodziny w przekroju historii wielu pokoleń – najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Proponujemy również prozdrowotne spotkanie ze służbą zdrowia – organizując punkt profilaktyki medycznej.
W zakresie przedsięwzięć edukacyjnych oferujemy również informacje nt. bezpiecznych zachowań w czasie wakacji – głównie adresowanych do dzieci oraz osób starszych.Adresatami pikniku będą mieszkańcy gminy Stary Folwark, okolicznych gmin oraz osób przyjezdnych z województwa podlaskiego.Epilogiem pikniku będzie wspólne ognisko okraszone muzyką i śpiewem – chór trzech pokoleń – od pieśni kawaleryjskich poprzez polską muzykę alternatywną po piosenki dla dzieci.
Ponadto, członkowie rodzin mogą skorzystać z otwartej, bezpłatnej oferty poradnictwa rodzinnego oferowanego w Poradni Rodzinnej Fundacji EGO.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Dodaj komentarz