Ruszyła rekrutacja Mobilnych Doradców! Zgłoś się już teraz!

Po raz piąty rusza rekrutacja do zespołu Mobilnych Doradców! Grono ekspertów zwiększy się o nową grupę osób, które chcą pomagać w zakresie codziennego wykorzystywania technologii w codziennej pracy organizacji pozarządowych. Wszyscy chcący zdobywać wiedzę i dzielić się nią z organizacjami mają na to szanse!

Kim są Mobilni Doradcy?

Mobilni Doradcy są działającymi na terenie całej Polski lokalnymi ekspertami technologicznymi, których zadaniem jest edukowanie i pomoc organizacjom pozarządowym. Charakter działań zakłada pracę u podstaw, tam, gdzie technologiczna pomoc potrzebna jest najbardziej, a więc w organizacjach niewielkich, działających na rzecz lokalnej społeczności. Obecnie w sieci znajduje się blisko 60 aktywnych osób. Kolejne dwadzieścia zostanie wybranych w trakcie rekrutacji. Te 20 osób przyjedzie na 2 tury szkoleń: 14-16 listopada i 28-30 listopada 2016 roku, aby wziąć udział w spotkaniach przysposabiających do funkcji Mobilnego Doradcy. W ich trakcie uczestnicy dowiedzą się m.in.:

– kim jest i jak wygląda praca Mobilnego Doradcy,

– jak korzystać z najpopularniejszych technologii możliwych do zastosowania w organizacji,

– jak zarządzać technologią w organizacji,

– jak uzyskać dostęp do informacji na temat darmowego sprzętu i oprogramowania,

– jak nawiązać kontakt z organizacjami ze swojego najbliższego otoczenia…

… Ponadto wysłuchają wykładu eksperta oraz wezmą udział w przeglądzie najpopularniejszych technologii w codziennym działaniu organizacji

Warunkiem dołączenia do sieci jest udział w obu turach szkoleń, które odbędą się w Warszawie.

Rekrutacja trwa oo 3 października do 16 października 2016 roku.

 

Kto może zostać Mobilnym Doradcą?

Kandydatów na Mobilnych Doradców powinno cechować zamiłowanie i pasja do poznawania opowiadania o technologiach. Powinni oni również być zaznajomieni z podstawową wiedzą dotyczącą technologii. Każdy Mobilny Doradca dzięki udziale w programie będzie miał szansę podnieść swój poziom kompetencji technicznych, ale również tych miękkich – związanych z przekazywaniem wiedzy czy prowadzeniem szkoleń.

Szukamy osób, które:

 są aktywne lokalnie i lubią pomagać innym,

 interesują się technologiami i chcą dalej podnosić swoje umiejętności cyfrowe,

 mają doświadczenie w przekazywaniu wiedzy,

 mają kontakt z organizacjami pozarządowymi,

 część swojego wolnego czasu chciały by poświęcić na zmianę swojej społeczności lokalnej,

Jeżeli uważasz, że spełniasz przynajmniej jedno z kryteriów zgłoś się już teraz, trakcie szkoleń zdobędziesz pozostałe kwalifikacje!

 

REJESTRACJA: http://mobilnidoradcy2017.evenea.pl/ 

więcej o Mobilnych Doradcach na technologie.ngo.plhttp://technologie.ngo.pl/wiadomosc/1993025.html

mobilni