Są wyniki do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Gratulujemy członkom organizacji pozarządowych, którzy dostali się do SRDPP: Halinie Adamczyk, Jarosławowi Ruszewskiemu, Andrzejowi Sowulowi – kierownikowi CENTRUM, Karolowi Marcinowi Świerzbinowi – specjaliście z Centrum, Dariuszowi Ułanowiczowi i Danucie Złotnik. Otrzymali najwięcej głosów w głosowaniu, które trwało wśród organizacji od 8 do 22 sierpnia. 

Rada jest organem konsultacyjnym, działającym społecznie, bez wynagrodzenia. Opiniuje najważniejsze programy, strategie i inne dokumenty, dotyczące Miasta Suwałki. Kadencja trwa dwa lata, nowa rozpocznie się w listopadzie. Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Rady wchodzi troje radnych Rady Miejskiej w Suwałkach i trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk.

Dodaj komentarz