Sieci Organizacji Wspierających

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach jako jedna z jedenastu organizacji i pierwsza z subregionu suwalskiego została członkiem Sieci Organizacji Wspierających inne NGO na Podlasiu.

Sieć została utworzona w ramach projektu „Węzeł wsparcia” i ma za zadanie przygotować organizacje zrzeszone w Sieci do świadczenia pomocy tj. wsparcia na starcie nowych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, a także doradzać i tworzyć odpowiednie warunki do działania dla istniejących już instytucji.

 

Dodaj komentarz