Spółdzielnia Socjalna – Szansa czy Szaleństwo? – 24 kwietnia 2015r. godz. 9.00 – 17.00

Spółdzielczość socjalna to ostatnio bardzo popularny temat.

W poprzedniej perspektywie finansowej funduszy unijnych nowo powstającym podmiotom przyznano wiele dotacji – na prowadzenie działalności w takiej postaci, stosunkowo łatwo, można było otrzymać nawet 100 tysięcy złotych. Obecna perspektywa przewiduje kolejne wsparcie finansowe. Spodziewana w najbliższym czasie Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym ma dać spółdzielniom socjalnym jeszcze więcej przywilejów.
Na czym właściwie polega ta forma działalności? Jakie są jej plusy i minusy? Czy byłaby dobrym pomysłem na kolejny etap aktywizacji zawodowej osób, które zwracają się do Państwa z prośbą o pomoc w znalezieniu zatrudnienia? Czy w warunkach wolnorynkowych możliwe jest prowadzenie przez pięć osób, często nieposiadających nawyku pracy, wspólnego, efektywnego przedsiębiorstwa? Zapraszamy na warsztat, który pomoże odpowiedzieć na te pytania.

Dla kogo?
Zapraszamy wszystkie osoby chętne do poszerzenia wiedzy na temat spółdzielczości socjalnej – w szczególności zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i inicjatywnych, które mogą wspierać swoich beneficjentów w staraniach o powrót do społeczeństwa, niezależności finansowej i materialnej poprzez ten rodzaj aktywności na otwartym rynku pracy. Zapraszamy gościnnie także przedstawicieli instytucji i jednostek, które współpracują ze spółdzielniami socjalnymi, bo każdy aspekt współpracy jest ważny i warto się po prostu poznać, aby było łatwiej działać. 

Korzyści dla uczestniczek i uczestników:
W trakcie warsztatu, uczestnicy i uczestniczki w przystępnej formie:
• dowiedzą się, czym jest spółdzielczość socjalna,
• poznają podstawowe pojęcia, związane ze spółdzielczością socjalną,
• zdobędą wiedzę w zakresie źródeł finansowania spółdzielni socjalnych,
• uzyskają rzetelną, opartą na doświadczeniach, informację dotyczącą szans i zagrożeń płynących z formy działalności, jaką jest spółdzielnia socjalna.

Metoda szkolenia:
Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi, takimi jak: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna i w grupach. Będziemy odwoływać się do realnych sytuacji z życia, bogatego doświadczenia trenerki, a także doświadczeń uczestników i uczestniczek. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć.

Prowadząca:
Lidia Korbus – ukończyła studia w zakresie administracji publicznej, a także zarządzania, marketingu oraz służby cywilnej. Od 2006 roku zaangażowana w różnego rodzaju projekty aktywizujące zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – początkowo jako pracownik administracji rządowej, od 2010 roku związana z trzecim sektorem. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rejestracji i funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób fizycznych i prawnych. Jest praktykiem – pomogła powstać wielu spółdzielniom socjalnym. Wspiera je także w zakresie formalnoprawnym, marketingowym, komunikacji wewnętrznej i zarządzania.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, mailowo lub faxem do dnia 17 kwietnia 2015r. do godz. 16.00 wraz wypełnioną krótką ankietą, załączoną do niniejszej korespondencji, aby trenerka mogła lepiej dostosować zawartość merytoryczną programu do potrzeb uczestników warsztatów.
Zapraszamy do udziału.

 

ankieta do rekrutacji spol.socjalna

Dodaj komentarz