Spotkajmy się na moście

logo Centrum Trójki

Jeśli chcesz zrobić mały krok w kierunku siebie i w kierunku innych ludzi, weźudział w warsztacie, który odbędzie się 13 maja (piątek) w godzinach 10.00 – 15.00 w  Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach

W programie znajdą się różne zagadnienia związane z komunikacją między ludźmi, m.in.:

 komunikacja jako proces wymiany, na który możemy aktywnie wpływać

 asertywność, bierność, agresja, manipulacja – rozpoznawanie różnych postaw u siebie i w swoim otoczeniu

 komunikaty, które łączą i te, które dzielą

 fakty a oceny, uczucia i potrzeby

 poczucie własnej wartości
Dzięki nim dowiesz się więcej o sobie:

 Jaki jest Twój dominujący styl komunikowania się z otoczeniem i jakie są tego konsekwencje?

 Dlaczego jesteś jaki jesteś – co Ci służy a co przeszkadza?

 Jak zrobić krok w kierunku zmiany?

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Od uczestników oczekujemy aktywnego udziału i zaangażowania w wykonywanie różnorodnych zadań indywidualnych i grupowych.

Warszaty poprowadzi Małgorzata Gwiazdowska – doświadczony trener, socjolog i doradca zawodowy.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.