Spotkanie informacyjne LGD

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane aplikowaniem o wsparcie w ramach Przedsięwzięcia 3 Lokalnej Strategii Rozwoju,  na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dot. trwających naborów:

 – Likwidujemy bariery z EFS, na operacje z zakresu: typ projektu 6 – Programy aktywności lokalnej

oraz 

 – typ projektu 7 – Usługi reintegracji społeczno – zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonym przez CIS i KIS 

w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 Spotkanie odbędzie się dnia 13 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. Jednocześnie prosimy o e-maila zwrotnego z potwierdzoną ilością uczestników do dnia 12 stycznia 2017 r. do godziny 11.00 na adres s-s.lgd@o2.pl