Stawki za wynajem obiektów OSiR oraz placówek oświatowych

Od 22 grudnia 2017 obowiązuje nowe zarządzenie w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z obiektów OSiR oraz placówek oświatowych.

Przypominamy, że zasady tam zawarte należy stosować do wszelkich projektów w których planowane jest wykorzystanie obiektów placówek oświatowych oraz OSiRu.

Zarządzenie Nr 412/ 2017 z dnia 2017-12-22 w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-412-2017-w-sprawie-okreslenia-sposobu-ustalania-cen-i-oplat-za-korzystanie-z-obiektow-i-urzadzen-osrodka-sportu-i-rekreacji-w-suwalkach-oraz-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-prowadzonych-przez-miasto-suwalki.html