Suwalska Majówka Społeczna 2018

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zainteresowane zaprezentowaniem swojego dorobku podczas Suwalskiej Majówki Miejskiej 2018 (SMS) do wypełnienia poniższej ankiety. 

19 maj 2018 od 12:00
Park Konstytucji 3 Maja

Zgłoszenia następują tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety internetowej.


https://goo.gl/forms/cVywEVJwVX5Po5nu1