Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Już niedługo, bo 1 września rozpocznie się nabór przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłaszać kandydatów można do 22 września. Będzie to już trzecia kadencja Rady, która potrwa od stycznia 2017 roku do grudnia 2019 roku. Zarówno zgłaszać kandydatów, jak i głosować na nich mogą organizacje pozarządowe. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter konsultacyjno-opiniodawczy. Tworzy ją dwanaście osób: sześciu przedstawicieli organizacji, trzech przedstawicieli Rady Miejskiej, trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk.
Każda z organizacji może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenia należy wysłać lub przynieść do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1.
Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniami kandydata można znaleźć tutaj:
http://um.suwalki.pl/nabor-kandydatow-do-suwalskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-trzeciej-kadencji/

 

Obecny skład Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji to:
1. Halina Adamczyk – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
2. Bogdan Bezdziecki – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,
3. Elżbieta Gibowicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk,
4. Józef Wiesław Murawko – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,
5. Wojciech Pająk – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,
6. Honorata Rudnik – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk (wiceprzewodnicząca rady),
7. Jarosław Ruszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych (przewodniczący rady),
8. Andrzej Sowul – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
9. Agnieszka Szyszko – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk (sekretarz rady),
10. Karol Marcin Świerzbin – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
11. Dariusz Ułanowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
12. Danuta Złotnik – przedstawicielka organizacji pozarządowych.

O działalności Rady i tematach którymi się zajmowała możecie przeczytać na stronie: http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/suwalska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/