Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W piątek, 23 września, odbędzie się Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizowane przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Forum będzie okazją do prezentacji działań organizacji pozarządowych, rad społecznych i inicjatyw obywatelskich. Celem spotkania jest integracja suwalskiego trzeciego sektora, wymiana informacji i dobrych praktyk, omówienie i konsultowanie istotnych kwestii dotyczących rozwoju i współpracy suwalskich organizacji.

Spotkanie składa się z dwóch części: od 9.00 do 12.00 odbędzie się konferencja w Aquaparku, o 17.00 natomiast rozpocznie się integracyjno-edukacyjna gra terenowa w okolicach Czarnej Hańczy przy ulicy Ogrodowej w Suwałkach.

Część integracyjna zakończy się ogniskiem z grami, zabawami i występami wokalno-tanecznymi. Organizatorzy zachęcają do zaprezentowania się.

Część I. Aquapark Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 7

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników.

9.00 Sesja plenarna Otwarcie FORUM – powitanie Uczestników i Gości

9.15 – 10.00 Trzeci Sektor w Suwałkach – (dorobek, rozwiązania, wyzwania) – otwarta debata z udziałem zaproszonych gości Paneliści:

Prowadzenie:  dr Jarosław Ruszewski – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

10.00 – 10.45 Współpraca NGO z biznesem – (możliwości, narzędzia, oczekiwania) Zakres: dlaczego warto?, jak nawiązać współpracę z jakąś firmą?, czy darowizna i sponsoring to zbyt mało? jakiej współpracy oczekuje od NGO biznes?, czy w Suwałkach się udaje? Paneliści:

  • Kamil Makarewicz – Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki / Podlaski Związek Piłki Nożnej
  • Rafał Peszka – Park Naukowo – Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
  • Wojciech Winnik – Miejski Klub Sportowy Ślepsk Suwałki

Prowadzenie: Renata Giczewska – Węcek

10.45- 11.00 Przerwa

11.00 – 11.30 Sesje warsztatowe Lokalne reprezentacje III sektora – (kompetencje, współpraca, skuteczność) Zakres: jak działają ciała opiniodawczo-doradcze powoływane przez Prezydenta w Suwałkach?, czy warto współpracować z administracją?, jak powinny wyglądać relacje NGO z otoczeniem, czego potrzeba organizacjom dla zbudowania/rozwijania mechanizmów reprezentacji sektora? Paneliści:

  • Honorata Rudnik – Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk / Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach
  • Jarosław Ruszewski – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego / Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
  • Jadwiga Sowulewska – Suwalska Rada Seniorów / Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Suwałkach
  • Piotr Zieliński – Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk / Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” Suwałki

Prowadzenie: Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

11.30 – 12.00 Aktywność społeczna obywateli – (szanse i bariery) Zakres: jak zachęcać ludzi do działania?, czy trzeba działań w organizacjach pozarządowych by coś zmieniać w swoim otoczeniu?, edukacyjny i społeczny potencjał wolontariatu, dziedziny, w których Suwalczanie najchętniej przejawiają inicjatywę, poświęcając wolny czas na pracę społeczną. Paneliści:

Prowadzenie: Anna Ruszewska – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT / Suwalskie Biuro Wolontariatu

12.00 Zakończenie FORUM

Część II. Blok popołudniowy – teren Gastronomii ul. Ogrodowa 57 w Suwałkach + okolice Czarnej Hańczy

17.00 – 19.00 start  Gra terenowa (integracyjnoedukacyjna) dla NGOs

Uczestnicy reprezentujący poszczególne suwalskie organizacje pozarządowe, w grupach będą poruszać się po punktach kontrolnych, gdzie będą musieli wykonać przedstawione im do realizacji zadania (zagadki, rebusy, szyfry itp. dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych i Suwałkach).

Część III. Blok wieczorny teren Gastronomii ul. Ogrodowa 57 w Suwałkach

19.00 Ognisko – wieczorne spotkanie integracyjne  Konkursy, zabawy, występy. Zapraszamy do prezentacji wszelkich pomysłów/propozycji zaprezentowania twórczości/pomysłowości grup i osób (małe formy sceniczne, śpiewy – indywidualne, zespołowe, chóry:-) …

Mile widziane także propozycje integrujące i aktywizujące wszystkich uczestników.

 

Informacji organizacyjnych udziela Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. T. Noniewicza 91 w Suwałkach, nr tel. 87 565 02 58,adres e-mail.

 

Spotkanie jest współfinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” oraz przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.