Szkolenia z Elizą Szadkowską

Zapraszamy w poniedziałek 30 stycznia szkolenia z Elizą Szadkowską, Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Trójki, ul. Kościuszki 71 i będzie dotyczyło otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych, ogłaszanych przez samorząd Województwa Podlaskiego w systemie Witkac.

Godziny szkolenia – 13:00 – 17:00

Na szkolenie trzeba się zapisać na adres e-mail: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl do 27 stycznia 2017 r.
W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się z Elizą Szadkowską, tel. (85) 66 54 103.