Szkolenia komputerowe

Szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu jest skierowane do mieszkańców woj. podlaskiego, nie posiadających podstawowych umiejętności komputerowych:
– kobiet w wieku 45-59 lat i mężczyzn w wieku 45-64 lat, zamieszkujących tereny wiejskie i małych miast (do 20 tys. mieszkańców);
– osób w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na miejsce zamieszkania.
Kurs obejmuje 24 godziny w trzech trybach do wyboru:
– 6 kolejnych dni po 4 godz. lub
– 3 x 2 kolejne dni po 4 godz. lub
– 2 x 3 kolejne dni po 4 godz.
Szkolenia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w weekendy na wniosek uczestników szkolenia
Pożądane godziny szkoleń w poszczególnych dniach to 9.00–18.00.
Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10-12 osób.
Uczestnicy szkoleń mają zapewniony obiad i przerwę kawową.
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma też notes, długopis, teczkę, pendrive, płytę CD, materiały szkoleniowe.

Szkolenie z oprogramowania graficznego Corel Draw jest natomiast skierowane pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego, z wykształceniem co najwyżej średnim. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez podmiot posiadający akredytację producenta oprogramowania Corel Draw. Osoby które zdadzą egzamin otrzymają Certificate of Completion CorelDRAW, potwierdzający uzyskane kompetencje.

corel_Formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz