Szkolenia – Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W 2019 roku planowane są dwa nabory wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej”. Mikrodotacje przyznawane przez OWOP w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia w społecznościach lokalnych. W związku z tym OWOP zaprasza obecnych i potencjalnych realizatorów projektów do udziału w szkoleniach.

Terminy i tematyka szkoleń.
7 listopada 2018 r. : Zarządzanie projektem
Poruszane zagadnienia to m.in. :

 • Jak przygotować dobrą diagnozę?
 • Jak określa się cele metodą SMART?
 • Jak zaplanować działania i je prawidłowo skosztorysować?
 • Co to jest trójkąt zarządzania projektem?
 • Jak pracować na Harmonogramie Gantt’a?
 • O co zadbać informując o projekcie?
 • Jak stworzyć efektywny zespół projektowy?

21 listopada 2018 r.: Sprawozdawczość
Poruszane zagadnienia to m.in.:

– Jak dobrze przygotować sprawozdanie projektowe:

 • Jak często monitorować wskaźniki?
 • Jak przygotować dokumentację projektową?
 • Jak opisywać faktury?
  Jak zadbać o rezultaty?
 • Co mieści się w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym?

– Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO:

 • Do kogo i kiedy organizacja składa sprawozdania?
 • Na czym polega audyt i kiedy jest potrzebny?
 • Jakie organizacja ma obowiązki podatkowe, czyli o podatku od osób fizycznych i składkach ZUS.

Szkolenia odbędą się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI przy ul. Kościuszki 71. w Suwałkach w godz. 10.00-15.00

Dodatkowo zapraszamy na szkolenia organizowane w Białymstoku w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Św. Rocha 3) w godz. 10.00-15.00

23.11.2018r. (10.00-15.00) Rachunkowość i finanse w NGO
29.11.2018r. (10.00-15.00): Monitoring i ewaluacja
1.12.2018r. (9.30-15.00): Angażowanie społeczności lokalnej,
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza na stronie: http://bit.ly/rejestracja_na_szkolenia.

Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Anna Sędziak, tel. 85 675 21 58.