Szkolenia w LGD

Zapraszamy na szkolenia z pozyskiwania środków finansowych organizowane przez Suwalsko – Sejneńską” Lokalną Grupę Działania

Projekty współfinansowane ze środków EFRR

21.08.2018 Suwałki godz.10:30

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym.
Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFRR:
 Typ 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
 Typ 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
 Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Na spotkaniu omawiane będą:
– podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
– tryb oceny i wyboru projektów,
– sposób przygotowania i składania wniosków ,
– najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
– podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Początek spotkania – godz. 10:30

 

Projekty współfinansowane ze środków EFRROW

22.08.2018 Suwałki godz.10:30

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach
realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym.
Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków na operacje dofinasowane ze środków EFRROW
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
Na spotkaniu omawiane będą:
– podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
– tryb oceny i wyboru projektów,
– sposób przygotowania i składania wniosków ,
– najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
– podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Początek spotkania – godz. 10:30