Od szkolenia do zatrudnienia-EFS

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” osoby nieuczące się i niepracujące w wieku 18-24 lata

OFERUJEMY:
 indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
 indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
 kurs komputerowy ECDL
 kurs prawa jazdy kategorii B
 kursy zawodowe
 indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 3 – miesięczny staż zawodowy

ZAPEWNIAMY:
 wyżywienie podczas zajęć
 dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia i staże zawodowe
 refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 ubezpieczenie NNW
 stypendium szkoleniowe dla uczestniczących w kursach oraz stażach zawodowych
 pokrycie kosztów niezbędnych w projekcie badań lekarskich

 

UWAGA!!!

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO ZAJĘCIA Z KREOWANIA WIZERUNKU POŁĄCZONE Z USŁUGĄ STYLISTY, ZAKUPEM STROJÓW ORAZ METAMORFOZĄ DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA!!!

 

INFORMACJE i ZAPISY:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
ceipm.suwalki[at]ohp.pl
87/566-51- 57

REKRUTACJA TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2017