NOWY TERMIN SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO ŚWIETLIC – 5.06.2013r.

Mające odbyć się 7 maja 2013r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie CENTRUM TRÓJKI szkolenie skierowane do organizacji prowadzących lub zamierzających prowadzić świetlice osiedlowe, socjoterapeutyczne czy też placówki wsparcia dziennego w oparciu o zmieniające się przepisy odbędzie się  5.06.2013r. w godz.10.00-14.00.

Szkolenie poprowadzi trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.

Celem szkolenia jest przybliżenie wymogów dotyczących prawidłowego prowadzenia świetlic, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej, a także przedstawienie standardów, do których warto dążyć. Jednocześnie uczestnicy dowiedzą się, jakie wymogi będą musieli spełniać i jak do ich spełnienia sukcesywnie się zbliżyć w ciągu najbliższych 2 lat.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW/WOLONTARIUSZY ŚWIETLIC

1.Przywitanie, przedstawienie się uczestników i zapoznanie się z oczekiwaniami uczestników szkolenia;

2.Analiza wymogów dotyczących PWD wynikających z ustawy;

3.Warunki techniczne budynków, w których organizowane będą PWD;

4.Różnice pomiędzy specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, a placówką typu opiekuńczego;

5.Standardy pracy świetlic – na przykładzie opracowanych standardów pracy świetlic socjoterapeutycznych w Białymstoku;

6.Organizacja pracy placówki: nabór beneficjentów, tworzenie programu pracy placówki, współpraca z rodzinami, współpraca ze służbami pomocowymi, prowadzenie zespołu wychowawców w PWD;

7.Dokumentacja prowadzona w PWD: (statut, regulamin – z ustawy, ze standardów: dokumentacja dziecka: metryczka, diagnoza, indywidualny plan korekcyjny, dziennik zajęć, zeszyt pracy z rodzinami, zeszyt pracy w środowisku, dokumentacja zajęć specjalistycznych;)

8.Tworzenie specjalistycznej diagnozy i planu korekcyjnego dziecka;

9.Schemat przygotowania i omówienia zajęć;

10.Podsumowanie, informacje zwrotne.

W celu ewentualnego przygotowania odpowiedniej ilości materiałów na spotkanie zwracamy się z prośbą, aby osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu potwierdziły swoje przybycie telefonicznie lub mailowo do środy – 3 czerwca do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz