SZKOLENIE: „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w praktyce” – 15.02.2014r.

Serdecznie zapraszamy już 15.02.2014r. (sobota) o godz.9.00 do udziału w szkoleniu z zakresu poznania założeń i możliwości Programu Operacyjnego FIO, a także praktycznych wskazówek przy pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach, do którego nabór ogłoszono 7 lutego br.

Zakres rzeczowy szkolenia:

1. Obszary wsparcia PO FIO w 2014 roku.

2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje.

3. Formalne wymogi związane ze składaniem wniosków.

4. Zasady kontrolowania wniosku: cele, wskaźniki i budżet realizacji zadania.

5. Partnerzy i podwykonawcy w projektach FIO.

6. Obowiązki wnioskodawcy.

 

Przed szkoleniem warto zapoznać się z dokumentem źródłowym do konkursu, czyli założeniami i wytycznymi do Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, dostępnym pod linkiem: http://pozytek.gov.pl/P,FIO,2014-2020,1189.html

Prowadzący: Artur Gluziński – Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Liczba miejsc ograniczona, dlatego też prosimy o osobiste, telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 12.02.2014 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz