Szkolenie „Jak pozyskiwać środki na działalność, czyli fundraising dla organizacji pozarządowych” – 27.05.2013r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. „Jak pozyskiwać środki na działalność, czyli fundraising dla organizacji pozarządowych”.

Szkolenie rozpocznie się w siedzibie CWOP w dniu 27.05.2013r. (poniedziałek)  w godz. 11.00-15.00, a jego temat przybliży nam Pan Jerzy Mika – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu w Krakowie.

Istotą fundraisingu jest budowanie wieloletnich, stabilnych relacji z otoczeniem: urzędami, sponsorami, członkami organizacji i jej darczyńcami. Wystarczy sobie uświadomić, że każdemu darczyńcy należy podziękować za pomoc i powiadomić go, co stało się z podarowanymi przez niego pieniędzmi. Jeśli ofiarodawców jest kilka tysięcy, to staje się oczywiste, że żaden prezes nie poradzi sobie z tym zadaniem samodzielnie: ktoś musi napisać listy, zaadresować je i wysłać, a czasem też zadzwonić do wielu z tych osób czy się z nimi spotkać. To dlatego potrzeba ludzi, którzy będą posłańcami czy wręcz ambasadorami organizacji w jej staraniach o wsparcie.

W celu ewentualnego przygotowania odpowiedniej ilości materiałów na spotkanie zwracamy się z prośbą, aby osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu potwierdziły swoje przybycie telefonicznie lub mailowo do piątku – 24 maja do godz. 15.00.

Dodaj komentarz