31 maja 2014r. – Szkolenie „Nowy system sporządzania ofert i rozliczania dotacji z samorządów”

Zapraszamy 31 maja w godz. 9:00 – 15:00 na szkolenie, które będzie prowadził Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. projekt nowego rozporządzenia 2014 – „rozliczanie za efekty”

2. wariantowe rozliczanie realizacji zadania, dwa rodzaje sprawozdawczości finansowej w ramach zadania

3. sposób określenia rezultatów, mierzenia i dokumentowania rezultatów

4. wkład osobowy i rzeczowy w ofercie realizacji zadania publicznego

5. przepisy przejściowe

6. nowa umowa: umowa rezultatu i umowa realizacji- elementy obowiązkowe i fakultatywne

7. jak formułować i mierzyć rezultaty-praktyczne przykłady

8. zasady diagnozowania potrzeb, opisywanie grupy docelowej.

Na zgłoszenia czekamy do piątku 30 maja, do godz. 16:00. Ilość miejsc ograniczona!

Dodaj komentarz