14.12.2013r. – Szkolenie p.n. „Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w szkoleniu p.n.  „Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które rozpocznie się w siedzibie CENTRUM TRÓJKI w dniu 14.12.2013r. (sobota) o godz. 9.00.

Zakres szkolenia:

 • Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego,
 • Analiza ogłoszenia konkursowego,
 • Przygotowanie części merytorycznej i budżetu zadania publicznego,
 • Elementy umowy realizacji zadania,
 • Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
 • Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
 • Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy,
 • Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
 •  Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania – ważne zmiany,
 • Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów,
 • Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
 • W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie,
 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków,
 • Projekt nowego  rozporządzenie w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania, zmiany w stosunku do dotychczasowych dokumentów.
 • Małe granty.

Prowadzący: Artur Gluziński – Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Liczba miejsc ograniczona, dlatego też prosimy o osobiste, telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 12.12.2013 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz