Szkolenie z pisania i rozliczania projektów

zrzut ekranu z systemu Witkac

Od dnia 3 września obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W związku ze zmianą wzorów dokumentów oraz wprowadzeniem w Mieście Suwałki systemu elektronicznego składania ofert poprzez system Witkac.pl zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Agnieszka Olender z Białegostoku.

 

Szkolenie odbędzie w Centrum Trójki 20 września (wtorek) o godzinie 15:00 

Zapisy poprzez poniższy formularz.